ASTROLOGIA


 
Profesjonalne artykuły astrologiczne 

prognozy astrologiczne polskich i zagranicznych autorów
oraz horoskopy


Bo nie jest światło, by pod korcem stało,
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy - praca, by się zmartwychwstało.

Cyprian Kamil Norwid, Promethidion, Bogumił, cz. 2.
https://literat.ug.edu.pl/cnprom/0004.htm