ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2019-09-19 Kałuski Bogusław
Jak rozumieć horoskop i po co stosować. Analogie komputerowe i programowe.

Każdy widział innego człowieka przy komputerze. W zależności od tego, jaki ma system i jakie programy, może on wykonywać różne czynności. A jeżeli jest fachowcem, to może na komputerze programy usuwać oraz instalować nowe.

Horoskop jest jakby wykazem programów oraz instrukcją ich obsługi.

W sensie obliczeniowym, horoskop jest mapą nieba w chwili urodzin. Z tej mapy nie wynika, czy jest to portret człowieka, zwierzęcia czy jakiejś rzeczy. Nie można też odczytać płci.

To raczej oczywiste, bo przecież w jednej chwili rozpoczyna się na świecie tysiące i miliony spraw i ta mapa musi się w jakiś sposób stosować do wszystkich. Jednak każde wydarzenie i każdy człowiek znajdują się w trochę innym miejscu - fizycznie i psychicznie. Tak jak Słońce jest centralnym punktem naszego układu, tak też  dany człowiek (czy dane coś) stanowią istotę mapy czyli horoskopu. To powoduje, że owo coś, czy ktoś, mają od początku indywidualny, jednostkowy charakter.

Na podstawie mapy nieba można przewidywać, jakie będą ruchy planet symbolizujących tendencje rozwojowego tej osoby czy tej sprawy, a więc: DOKĄD i PO CO. A patrząc wstecz, można widzieć dodatkowe informacje dotyczące przebiegu pod kątem: Z JAKIEGO POWODU się to stało, wydarzyło, zostało zrobione oraz co bezpośrednio poprzedzało daną czynność. Tak jak rzymskie przysłowie mówi, że historia jest nauczycielką życia, tak też trzeba powiedzieć, że jest nią również model wyjściowy, obrazujący wrodzone „programy” danego człowieka czy sprawy. Kto zaś je rozumie, ten może system programować. Z tej idei pochodzą przysłowia: mądry Polak po szkodzie, ćwiczenie czyni nas mistrzem, korzeń nauki jest gorzki, ale owoc słodki.

Gdy naszym umysłem wyobrażamy sobie różne warianty przyszłości, to możemy nasze programy tak na to przygotować, aby w nadchodzących sytuacjach reagowały automatycznie i autonomicznie (ale odpowiednio) na pojawiające się impulsy (zewnętrzne i wewnętrzne). - Myśleć o tym i trenować to trzeba zawczasu.

Kiedy patrzymy na horoskop, to możemy go interpretować jako zbiór podprogramów oraz programisty. Inne spojrzenie na to ma szeregowy, inne ma oficer czy kierownik, inne ma generał czy minister, inne ma wódz, król albo wreszcie bóg. Inna jest kompleksowość poznania i zdolność wykonania.

Nie na każdym komputerze da się zainstalować każdy program. Poza tym jeden program nie może zrobić wszystkiego. Ale mamy już jakieś pojęcie o wydolności i mechanice całości. Pamiętajmy też, że komputer pracuje także wtedy, gdy nikt nie rusza myszką.

Interpretowanie horoskopu, to jak oglądanie wykonanej grafiki czy obliczeń i sprawdzanie, za pomocą jakich programów zostały zrobione. Ale także przeglądanie komputera i sprawdzanie, jakie tam są zainstalowane programy, z myślą o tym, do czego mogą się przydać.

Tak rozumiany horoskop spełnia funkcję edukacyjną.

20.09.2019:

Dojrzały człowiek powinien wyciągać naukę z tego, co przeżył osobiście lub czego się dowiedział.
Rzeka = wydarzenie. Pływanie = działanie.
Będąc czy znajdując się w rzece, bierzemy udział w wydarzeniu.
Jednak dopiero własne i nieprzymuszone działanie, jak pływanie, stanowi kryterium odróżniające od dryfowania. Dryfować może nawet kłoda. Jednak potężny nurt porywa nawet głazy.

28.09.2019

Analogie z językiem komputerowym są jak najbardziej na miejscu. Rozwój świata niejako domaga się od nas instalowanie nowych wersji programów. My nie musimy tego robić, ale jeżeli tego nie robimy, to zostajemy niejako z tyłu. Oczywiście możemy i powinniśmy się zastanawiać, czy rozwijanie wszystkich posiadanych programów ma strategiczny sens dla naszego życia.

01.11.2019

W komputerze są zainstalowane programy antywirusowe, chroniące przed atakiem i zmianami. A w naszym umyśle są programy, również działające w tle, poniżej progu świadomości, chroniące przed dezintergracją. Oto dlaczego tak trudno się zmieniać.

Zobacz też:
Horoskop - jak działa astrologia
Jak astrologia pomaga żyć
https://astrologia.kaluski.net/planety.php?id=794

na górę