ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2014-01-22 Kałuski Bogusław
Horoskop i tajemnica zawodowa w astrologii
Tajemnica zawodowa a porady astrologiczne

Astrolog, z którym klient rozmawia przecież o swoich sprawach prywatnych czy zawodowych, gwarantuje klientowi, ze swojej strony, zachowanie tajemnicy. To oczywiste, że klient tego oczekuje.

W wielu sytuacjach chcemy, aby zachowana była tajemnica, czy to w życiu prywatnym, zawodowym czy publicznym. Istnieje w języku potocznym pojęcie tajemnicy firmowej i zawodowej czy handlowej.

W przypadku tajemnicy firmowej jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy wobec wszystkich osób z wyjątkiem jakiegoś konkretnego grona w firmie.

W przypadku tajemnicy zawodowej, jesteśmy zobowiązani do zachowania w tajemnicy tego, czego dowiedzieliśmy się wykonując czynności zawodowe. Jako przykłady można wymienić lekarzy, prawników, dziennikarzy, urzędników i duchownych.

W sprawach karnych kwestie tajemnicy zawodowej regulują art. 178-180 k.p.k. Istnieje bezwzględny i względny zakaz uchylenia tajemnicy zawodowej. Zakaz uchylenia tajemnicy duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi jest zawsze bezwględny. A zatem ksiądz ma prawo milczeć. Jeżeli chodzi o przedstawicieli innych zawodów, to mogą być wezwani do złożenia zeznań, jako świadkowie tylko w szczególnych okolicznościach określonych przepisami procedury karnej.

Gdy sąd zwolni świadka z obowiązku zachowania tajemnicy, to świadek musi mówić "szczerą prawdę i tylko prawdę", bo tak jak każdy świadek odpowiada za składanie fałszywych zeznań.

Wyjściem z sytuacji jest zasłanianie się niepamięcią - za to jeszcze nikt nie został skazany i czasem bywa to konieczne, żeby nie narazić się na odwet ze strony klienta.

Tych spraw, w których adwokaci chronili dokumenty przedsiębiorstwa zasłaniając się tajemnicą zawodową było sporo - niektóre głośne - bodajże sprawa p. Kluski z urzędem skarbowym o zwrot VAT.

To nie jest tak, że adwokat, czy radca prawny paple, jak tylko ma okazję. Renoma zawodu wymaga chronienia klienta nawet, jeśli jest to bandzior. Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych od klienta jest obowiązkiem radcy prawnego i adwokata wynikającym z kodeksów etyki zawodowej. Zawsze można odmówić prowadzenia jakiejś sprawy, ale gdy się jej już podjęło, nie można nadużywać zaufania ludzi do zawodu. Dlatego w sprawach cywilnych adwokat i radca prawny zeznając, jako świadek, mają prawo odmowy odpowiedzi na pytania sądu, jeżeli zeznanie miałoby być połączone z naruszeniem istotnej tajemnicy zawodowej.

Lekarz ma prawny obowiązek zgłaszania, gdy w związku z wykonywaniem zawodu wie coś, co wskazuje na przestępstwo. Internista raczej rzadko ma z tym do czynienia. Na pewno najczęściej chirurdzy zmagają się ze skutkami przestępstwa. Także pediatrzy  (pobicia, nadużycia seksualne).

Jeżeli chodzi o dziennikarzy, to mają obowiązek chronić źródło informacji tzn. odmówić, skąd wiedzą o danej sprawie, w tym także o przestępstwie - wyjątkiem są tylko najgroźniejsze przestępstwa wymienione ściśle w art. 240 k.k. (Dopisane 24.01.2014: Najogólniej mówiąc, przestępstwa z art. 240 k.k. to najgroźniejsze przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa wojenne, np. stosowanie środków masowej zagłady, przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, np. zamach na życie Prezydenta RP, przeciwko obronności, np. zamach terrorystyczny, przeciwko życiu i zdrowiu, np. zabójstwo, przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, np. spowodowanie pożaru, przeciwko wolności, np. pozbawienie człowieka wolności). Tylko w takich przypadkach sąd może zwolnić dziennikarza z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej. Stąd tak fundamentalnej wagi jest posiadanie statusu dziennikarza, który chroni przed tym, aby nie można było na dziennikarzach wymuszać zdradzania, skąd posiadają informacje ujawniające nieprawidłowości działania organów władz, polityków czy innych osób posiadających znaczący wpływ na życie spłeczne czy gospodarcze.

[Akapit przeredagowany 25.01.2014:] Astrolodzy, z którym klienci rozmawiają przecież o swoich sprawach prywatnych czy zawodowych, ze swojej strony gwarantują zachowanie tajemnicy. Tego przecież oczekują klienci.  W naszym systemie prawnym astrolog - tak samo jak przedstawiciele innych wyżej wymienionych zawodów - nie ma jednak zagwarantowanego prawa do bezwględnego (!) zachowania tajemnicy. Pamiętając o tym pozostaje nam więc (w razie czego) gentelmańskie zasłanianie się niepamięcią. W ten sposób można być fair wobec osób, które okazują nam zaufanie. - Na pewno  istnieje domniemanie, że w poradach astrologicznych obowiązuje tajemnica zawodowa. Takie domniemanie istnieje zawsze jeśli powierzasz komuś swoje sekrety. Nawet, jeśli odbiorca wiadomości nie wykonuje dla ciebie żadnych usług. To wynika z tzw. dobrych obyczajów, czyli niepisanego prawa naturalnego, jakie obowiązuje w kontaktach międzyludzkich.

Jest jeszcze jeden aspekt zachowania tajemnicy – związany w praktyce z najnowszymi technologiami, jakie od kilku lat stoją ludziom do dyspozycji. Nie powinno być tak, że robi się wszystko, co technicznie możliwe. Powinno być dozwolone tylko to, co zgodne z prawem, a zwłaszcza z duchem praw. W każdym razie prawnicy dostrzegają narastające trudności w zapewnieniu swoim klientom tajemnicy ze względu na coraz powszechniejsze masowe podsłuchy. _ pojawia się przy tym oczywiste pytanie o to, kto ma zapłacić za stosowanie środków zabezpieczających usługobiorców? Oczywiście usługobiorca, a więc końcowy klient, bo przecież usługodawcy nie będą robić czegoś stale za darmo. A kto ma zapłacić za podsłuchiwanie? Oczywiście podatnik, czyli też końcowy klient, tyle że państwa).

Bibliografia (linki proszę przekopiowywać do wyszukiwarki):

Lech K. Paprzycki, Komentarz aktualizowany do art.178 Kodeksu postępowania karnego
Stan prawny: 2012.12.01, źródło: LEX

Marek Mozgawa, Komentarz do artykułu 240 k.k. Stan prawny: 01.01.2013 r, źródło LEX.

Karol Pachnik, Odpowiedzialność karna duchownego przed sądem powszechnym
http://sprp.com.pl/tresc/prokurator/b6d6936b8008946e0edb48fae810728f.pdf

Peter Gotzner, NSA-Sondersitzung: Anwälte demonstrieren gegen Geheimdienstprogramme
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/nsa-bundestagsdebatte-anwaelte-fordern-ende-der-ueberwachung-a-934196.html
 

Komentarz Leona Zawadzkiego 22.01.2014:

Dziękujemy autorowi za przesłanie b. ważnego i ciekawego spojrzenia na przestrzeganie tajemnicy zawodowej przez astrologa.


Andre Barbault urodz. 1 października 1921 o godz. 16:54 w Champignelles Francja, wybitny, obecnie już legendarny astrolog francuski, autor słynnego Traktatu Astrologii Praktycznej (Traité Pratique d'Astrologie).

Andre Barbault jest wybitnym astrologiem francuskim, który w astrologii mundalnej zasadnie uważany jest, obok Campiona, za znawcę oraz koryfeusza tej dziedziny Astrologii (politycznej, społecznej, badawczej odnośnie zastosowania matematycznej teorii katastrof etc. ). Nie wypowiadał się o moralności, etyce itp., ale znana jest Jego etyczna postawa jako badacza i praktyka. Jest wzorcem rzetelności w naukowym podejściu do tematu, a jednocześnie czuje się w nim ducha autentycznej Astrologii jak wiedzy o relacjach człowieka z Kosmosem. Opracował teoretyczne podstawy skutkowania cyklów Jowisza & Saturna w astrologii praktycznej.
 

Gwoli ścisłości, jeśli astrolog jest jednocześnie praktykiem Jogi Klasycznej, to zasłanianie się niepamięcią również stanowi "rozmijanie się z prawdą" czyli naruszenie jednej z podstawowych zasad praktyki.

[JOGASUTRA Patańdźali, przekład Leona Cyborana]:

II.30. NIEKRZYWDZENIE, PRAWDA, NIEKRADZENIE, BRAHMACZARJA,    NIEPOSIADANIE - JAMAMI
[F.r.]    Na zasady moralne (yama) składają się:
niekrzywdzenie (ahimsa), 'umiłowanie prawdy (satya), niekradzenie (asteya), brahmaczarja (wstrzemięźliwość, czystość płciowa?) i nieposiadanie (ubóstwo, aparigraha).
 
jatideśakalasamayanavacchinnah sarvabhauma mahavratam
II.31.    NIE OGRANICZONE KASTĄ, MIEJSCEM, CZASEM, OKOLICZNOŚCIAMI, NA WSZYSTKICH STOPNIACH - WIELKIM ŚLUBEM
[F.r.]    [Zasady moralne (yama) winny się stać] wielkim ślubem  (wielką regułą ascetyczną, mahavrata) -  [przestrzeganym] niezależnie od kasty (jati), miejsca, czasu, okoliczności i na wszystkich stopniach (rozwoju duchowego).

Dawno temu uzgodniliśmy z Leonem Cyboranem, że, w przypadku zachowania tajemnicy, ze względów etycznych można stosować tylko dwa sposoby zachowania:
1.    Milczenie (konsekwentne)
2.    Krótką formułę: "odmawiam odpowiedzi" -  bez względu na konsekwencje.

Konsekwencje naruszenia zasad praktyki Jogi Klasycznej ujęte są w starodawnym
traktacie Yajniavalkyi Yadjniavalkya Smriti.

Leon Zawadzki
http://www.logonia.org/content/view/629/2/

na górę