ASTROLOGIA

Resume: Coaching jest doradzaniem ukierunkowanym na osobę i na proces. Może dotyczyć spraw zawodowych lub prywatnych. Jest czasowo ograniczony. Przeprowadzany jest na bazie stabilnej relacji doradczej, podczas wielu dobrowolnych i poufnych spotkań. Celem jest przywrócenie lub poprawienie zdolności samosterowania klienta, budowanie umiejętności postrzegania i reflektowania siebie, a także poszerzenie lub poprawienie możliwości klienta w kwestii postrzegania, przeżywania oraz reagowania. Coach ma klientowi w ten sposób doradzać, aby klient przestał go potrzebować, ponieważ coaching nie jest towarzyszeniem klientowi przez całe życie. Coaching przygotowuje klienta na zadawalającą samodzielność w ewentualnie następnej sytuacji kryzysowej. Coaching to pobudzanie i kształcenie u klienta kompetencji samopomocy. - Coaching jest stosowany wobec osób „zdrowych”, które znajdują się w akceptowalnym stanie stabilności. - Podstawowe pytania: Co chcę? Kiedy i jak to osiągnę? Jakie zastosuję działania? - Jakość coachingu wyznaczana jest przez stopień osiągnięcia celu, na bazie porównania stanu „przed” i „po”, a więc co mi dał coaching?