ASTROLOGIA

2005-07-09 Kałuski Bogusław
Horoskop firmy i pracowników

Horoskop firmy

Kiedy zarejestrować firmę? Czy teraz mam dobry okres do inwestowania? Do nawiązania kontaktów zagranicznych?
 
Tak jak ekonomia światowa ma swoje ogólne cykle, tak poszczególne firmy mają dodatkowo swoje indywidualne cykle. Tak jak człowiek ma charakter, tak też firma ma charakter. Chociaż firma nie jest czymś żywym, to jednak też ma siłę i styl. To jest właśnie styl chwili, w której powstała. Z tym współgra styl założycieli, właścicieli, szefów i pracowników. Czasem to współgranie jest harmonijne, a czasem jest fałszujące albo zgrzytające. Z tego powodu jedni są w firmie dłużej, nawet na zawsze, a drudzy krócej – jak w małżeństwach. Z powodu tego stylu jedne firmy odnoszą sukcesy finansowe, a inne nie. Oprócz tego są lata lepsze i gorsze.

Czy my znamy swoje firmy? Warto zrobić astrologiczny remanent. Może jednak w firmie ukrywa się jakiś ukryty skarb? - Mamy przed sobą wiele lat życia i trzeba wiedzieć, jak najlepiej zarabiać, bo przecież po to są firmy.

Omawiany jest horoskop firmy i krótko horoskop właściciela czy właścicielki, albo innych osób o zasadniczym znaczeniu dla istnienia firmy.

* * *

Cele badania horoskopów firmy, właściciela firmy i pracowników są następujące:
- optymalizacja zatrudnienia
- poprawa efektywności (produktywności)
- poprawa obrazu (image) firmy na zawnątrz (u klientów)
- poprawa atmosfery wewnętrznej w firmie
 

Wobec odmienności horoskopów może być tak, że niektórym osobom może się nie podobać w jednych firmach, mogą do nich nie pasować. Natomiast te same osoby mogą mieć korzystne połączenia z innymi firmami, tam być docenianymi oraz czuć się bardzo dobrze. Trzeba się odnaleźć we właściwym towarzystwie. Jak w życiu. Znając horoskop, możemy otrzymać wskazówkę, gdzie i kogo szukać.
 

Pracodawcy chcą polegać na zawodowych kompetencjach pracowników oraz ufać solidności ich charakterów. Tak jak pracodawcy tak i pracownicy pragną bezpiecznej przyszłości.

Jakich kompetencji pracowników potrzebuje firma? Jakie powinni mieć charaktery? Niektóre firmy potrzebują osób uzdolnionych handlowo, inne potrzebują osób utalentowanych technicznie. Jedni potrzebują ludzi odważnych, inni potrzebują osób zdyscyplinowanych.

Astrologia przez badania horoskopów pomaga podejmować korzystne decyzje personalne. Natomiast w kwestii planów strategicznych i krótkoterminowych wskazuje, kiedy jest czas na inwestycje rozwojowe, budowlane, ludzkie, a kiedy czas na porządki.

Co to jest firma i po co? - Firmy to organizacje społeczne mające na celu przynoszenie dochodu właścicielom. Firmy chcą zarabiać dzięki kompetencjom załogi. Pracownicy chcą w firmie dobrze zarabiać i mieć dobre relacje z innymi.

Napisałem, że firmy to „organizacje społeczne”, ponieważ między firmą (nawet jednoosobową) a innymi ludźmi, trwa ciągła i skomplikowana wymiana, a także dlatego, że również wewnątrz firmy trwa bogate życie społeczne.

Firma ma swój horoskop założeniowy. To moment, który uznaje się za decydujący dla jej zaistnienia. Chwilę rejestracji. Pierwszą transakcję. Przystąpienie do produkcji. Itp.

Firma ma swoich właścicieli i założycieli. Mają oni własne horoskopy urodzeniowe oraz horoskopy przystąpienia do firmy, które są w określonej relacji do momentu powstania firmy. Czasem horoskop jednego wspólnika wyraźnie wspiera innowacje, a horoskop drugiego wspiera bazę, ktoś ma dryg do kierowania produkcją, a ktoś do prowadzenia spraw handlowych. Wtedy najlepiej jest, aby dla dobra firmy i dla dobra własnego tak dzielili się zadaniami, bez lekceważenia którejkolwiek z dziedzin, ponieważ każda firma potrzebuj kilku nóg, na jakich stoi czy raczej z pomocą których idzie do przodu.

Działająca firma ma pewien charakter. Rodzinny. Krajowy. Zagraniczny. Handlowy. Chemiczny. Metalowy. Turystyczny. Itp. – Ten charakter firmy jest widocznych w horoskopie tak samo, jak charakter pojedynczego człowieka w jego urodzeniowym horoskopie.

Firma działa w jakimś państwie, na bazie jakiegoś prawa, używa jakiejś waluty.

Firma działa w jakiejś epoce. Feudalnej. Dzikiego kapitalizmu. Podczas pokoju. Podczas wojny. W czasie hossy lub bessy.

Firma ma załogę. Małą. Dużą. Wykształconą. Damską. Męską. Pracującą w niej wiele lat albo rotującą. Itd.

Firma ma miejsce swego działania. Hale produkcyjne. Sklepy. Studia telewizyjne. Kancelarie. Mieszkania, do których pukają akwizytorzy. Itd.

Dla jednych firm ważne są wszystkie wymienione wyżej sprawy, a dla innych tylko niektóre.

Każda z tych cech ma swoje odpowiedniki astrologiczne. Horoskopy poszczególnych firm są tak odmienne jak huta i teatr. Wyraźnie opisują główne cechy firm, a także ich tendencje rozwojowe.

Jeżeli badać horoskopy członków załogi firmy, to okazuje się, że wśród tych ludzi występuje spore podobieństwo, niemal jak w rodzinie. Aby zagrzać w firmie miejsce na dłużej, trzeba posiadać określoną cechę. Z tego względu w firmie można prowadzić świadomą politykę zatrudniania osób, które wzmocnią firmę. Nie mam tu na myśli zwykłego kopiowania głównej cechy. Często bowiem potrzebne jest wprowadzanie świeżej krwi, typowej dla zmieniających się czasów, a jednak potrafiącej nawiązać do podstaw firmy. W ten sposób utrzymana jest ciągłość, a jednocześnie dokonywana jest modernizacja. Lub inaczej: dzięki modernizacji utrzymywana jest ciągłość istnienia.

Osoby nowe w firmie powinny nawiązywać do cechy posiadanej przez innych członków załogi, albo do horoskopów właścicieli firmy, albo posiadać w swoich horoskopach cechy harmonizujące z rodzajem działalności lub z produktem firmy.

Można powiedzieć przykładowo, że w wojsku konieczny jest Mars, w finansach Byk, w handlu Merkury, w opiece Rak, w twórczości Lew, w księgowości Panna, w dyplomacji Waga, w chirurgii Skorpion, w sprawach zagranicznych Jowisz, w policji Saturn, w elektronice Wodnik, a w poezji Neptun.

Nie jest jednak tak, że w wojsku wystarczy sam waleczny Mars, bo przecież w armii potrzebna jest również skuteczna struktura hierarchiczna Koziorożca, wytrzymałość i dzielność Skorpiona podnoszącego się z upadku, a także kwatermistrzostwo Raka. Podobnie w innych dziedzinach potrzebne jest współgranie wielu elementów. – W przypadkach konkretnych firm jedne cechy mają znaczenie podstawowe, najważniejsze i bez nich egzystencja danej firmy jest zagrożona, natomiast inne cechy są drugorzędne. Astrologicznie można wskazać, które cechy należy wspierać i rozwijać.

Co to jest firma? - Czy to jest hala produkcyjna? Hala może zmienić właściciela.
Czy to jest nazwa? - Nazwa może pozostać, a właściciel może się zmienić.
Czy to jest ta sama produkcja? - A co wtedy z producentami armat, którzy zaczęli robić przysłowiowe pługi?
Może łatwiej będzie z takim pojęciem jak „moja firma”?
A więc firma to jest to, co ja właśnie mam jako sposób kreowania dochodu (wczoraj sklep, dzisiaj hurtownia, wczoraj pole dzisiaj parking)?

Kreowanie dochodu może odbywać się przez dostarczanie usług lub towarów dla określonych grup klientów. – Jakie grupy klientów są dla mnie ważne?

Sposoby kreowania dochodu to:
- jakiś majątek materialny, budynki, urządzenia,
- ale także znana czy dobrze brzmiąca nazwa firma
- czy wreszcie umiejętności, posiadane informacje o sposobach wytwarzania rzeczy,
- posiadane kontakty z klientach oraz opanowane sposoby pozyskiwania klientów,
- a wreszcie zbiór ludzi
- i zdolności przywódcze i umiejętności motywacyjne kierownictwa.
Można na to spojrzeć przez pryzmat astrologii i wskazać, które elementy są najmocniejsze.
Można wskazać, gdzie w firmie leży obszar, który stanowi korzeń do namnażania pieniędzy.

W firmie jest kilka struktur. Jedną z nich jest oficjalna struktura organizacyjna firmy. Właściciele, zarząd, dyrektorzy, kierownicy działów, pracownicy. W mniejszych firmach ta struktura jest nieco prostsza, ma jednak zawsze jakąś konkretną formę.

Do struktury organizacyjnej firmy są jednak wprowadzane także osoby, które same by się tam nie dostały, gdyby brać pod uwagę jedynie interes firmy. Np. ktoś z rodziny właściciela, albo jego znajomi, którym właściciel nie chce odmówić np. ze względów towarzyskich lub z powodu przeszłych zobowiązań. Osoby takie mogą wspierać efektywność firmy, albo pozostawać jedynie beneficjentami.

W każdej istniejącej załodze firmy istnieją relacje wyznaczone po prostu stanowiskami i zadaniami wynikającymi ze struktury firmy. W firmie znajdują się jednak też osoby, których pozycja jest zbudowana protekcją. Relacje między wszystkimi ludźmi kształtują się przy wykonywaniu zadań firmowych. Ktoś okazuje się kompetentny, a ktoś inny nieużyteczny. Relacje kształtują się także pod wpływem spraw poza zawodowych. Ktoś jest przystojny, ktoś plotkarski, ktoś gburowaty, a ktoś uprzejmy.

W każdym przypadku wszyscy członkowie takiej struktury powinni działać w celu realizacji misji firmy, a jednak okazuje się, że działania jednych osób są skoordynowane, a działania innych przeszkadzające.

Działania ludzi w firmie są zależne od emocji, jakie dominują w firmie. Badania wykazują, że motywacje finansowe mają działanie skokowe i krótkotrwałe. Zatem dbałość o atmosferę w firmie jest jednym z ważnych sposobów dbania o jej efektywność i dochodowość. – Horoskop pokazuje, czy warto pielęgnować zachowania tradycyjne i hierarchiczne czy też nieformalne, poziome.

Kolejnym elementem dającym życie strukturze firmy jest strumień informacji. Nowi pracownicy stają się wydajniejsi, jeżeli posiadają informacje wspomagające ich pracę. Również długoletni pracownicy mogą stale zwiększać swą wydajność, jeżeli ich rutyna ożywana jest strumieniem nowych informacji. - Powstaje też pytanie, czy kierownicy nie boją się szkolić swoich ludzi w obawie, że po rozwinięciu się zagroziliby ich pozycji? - Trzeba również wspomnieć o tym, że jeżeli „góra” nie informuje „dołów” o zmianach w firmie, to towarzystwo kipi od niezdrowych plotek. – Powinien istnieć również oddolny, zdrowy strumień informacji, który, dla dobra firmy, powinien dawać kierownictwu rzetelny obraz sytuacji, o ile oczywiście tzw. zaufane osoby nie manipulują informacjami dla osiągnięcia osobistych celów.

Astrologia przez badania horoskopów pomaga podejmować korzystne decyzje personalne, podnoszące jakość załogi oraz atmosferę pracy. Natomiast w kwestii planów strategicznych i krótkoterminowych wskazuje, kiedy jest czas na inwestycje rozwojowe, budowlane, ludzkie, a kiedy czas na porządki. Istnieją bowiem trendy ogólnoświatowe, do których warto się dostosowywać (klimaty inwestycyjne i klimaty stabilizacyjne oraz ich kombinacje). Istnieją okresy w życiu firmy, które należy wykorzystywać tak naturalnie jak rolnicy wykorzystują wiosnę na siewy, a lato na zbiory. Jednak o ile wiosna jest widoczna gołym okiem, to, aby się nie spóźnić z siewami, przygotowania trzeba rozpocząć już zimą. Horoskop pokazuje z wyprzedzeniem, jaka pora jest przed nami, jaka zbliża się tendencja. Istnieją też okazje, które warto chwytać w lot.

Pierwszorzędną sprawą jest horoskop firmy i horoskop osoby. W ten sposób uzyskujemy podstawowe informacje o roli danej osoby w firmie oraz o roli firmy w życiu danej osoby.

 


 

na górę