ASTROLOGIA

2005-06-28 Kałuski Bogusław
Horoskop i doradztwo życiowe
Praca klienta z sobą samym

Istnieje wiele sposobów doradzania na podstawie horoskopu. Podobnie jak w medycynie, terapii czy konsultingu. Każda z tych dziedzin ma swoją metodę diagnozowania i opisu stanu obecnego, swoją metodę przedstawiania propozycji zaradczych na dolegliwości czy kłopoty i wreszcie swoją metodę zaleceń profilaktycznych czy rozwojowych, gdy ktoś jest zadowolony ze swojego statusu i jest gotów go jeszcze polepszać.

Do niektórych lekarzy idziemy na badania specjalistyczne. Czasem ma tam miejsce rozmowa, a czasem jedynie przekazanie wyników do lekarza ogólnego. Lekarz ogólny albo tylko ordynuje medykamenty, albo przynajmniej rozpoznawczo zajmuje się otoczeniem rodzinnym czy zawodowym pacjenta i jego przeszłością, czyli traktuje pacjenta całościowo, jako istotę psychofizyczną i społeczną.

Doraźne leczenie czy doradzanie różni się od procesu doradczego, terapeutycznego czy leczniczego. Proces to działania wielokrotne, rozłożone w czasie, zwykle interaktywne czyli włączające obie strony procesu, a to przez rozmowę, a to przez wykonywanie ćwiczeń. Często doradzanie doraźne jest zupełnie wystarczające.

Niektóre osoby czują się jednak zagubione i oczekują dłuższego wsparcia. Wtedy trzeba mówić o procesie. Proces doradczy może być nakierowany bardziej na pobudzenie aktywności klienta lub może wymagać większej aktywności osoby doradzającej. W jednym przypadku są to rozmowy nakierowujące uwagę właściciela horoskopu na tematy, które powinien samodzielnie rozwijać. W drugim przypadku proces doradczy może przybierać charakter quasi terapeutyczny. W każdym przypadku celem jest poprawa samodzielności i samosterowności osoby przychodzącej po radę.

Doradztwo zawsze ma swój aspekt emocjonalny. Zwykle bowiem to nastawienia emocjonalne decydują o powodzeniu intelektualnie poprawnych planów. Istnieje szeroka gama metod pracy z emocjami, uzdrawianiem wnętrza i przeszłości oraz budzenia nadziei oraz trzeźwego podejścia do teraźniejszości oraz przyszłości.

Interpretacja horoskopu może odbywać się na dowolnym poziomie czy w dowolnych dziedzinach. Jest kwestią tego, że o kliencie astrolog może powiedzieć tak wiele, jak wiele rozumie siebie samego. Tak jest zarówno w sprawach ekonomicznych jak i psychologicznych czy partnerskich.

Każde doradztwo ma na celu przedstawienie nowych punktów widzenia oraz nowych perspektyw. Są to działania czysto racjonalne. Aby te nowo wprowadzane elementy były efektywne, często potrzebne jest uzdrawianie nastawień wewnętrznych, pochodzących z przeszłości i stanowiących jakby dodatkowo noszone okulary, zmieniające optykę na stałe. Mówi się przecież, że przyzwyczajenie jest drugą naturą. Interpretując horoskop pokazuje się naturę pierwotną, a także wskazuje się nakładki, jakich dorobiliśmy się w ciągu wielu lat życia.

Część tych nakładek jest zdecydowanie wzbogacająca i uszlachetniająca. Na pewno, zgodnie z zasadami analizy transakcyjnej, wszystkie one mają co najmniej psychologiczny i subiektywny sens w naszym życiu, co oczywiście nie znaczy, że wszystkie je należy podtrzymywać, nawet czy zwłaszcza za cenę cierpień czy uciążliwości.

Zastosowanie metod uwalniających nas od niekorzystnych i uciążliwych nastawień emocjonalnych działa jak zdjęcie mgły z oczu. Jednym ze sposobów są techniki regresywne, jak np. regresing®, propagowany i uczony przez Leszka Żądło.

Regresing „jest specyficzną metodą głębokiej pracy z podświadomością. Jest to połączenie technik oddechowych z elementami programowania umysłu, mające na celu przypominanie (wydobywanie) określonych informacji z podświadomości oraz uwalnianie, odreagowywanie niepożądanych wzorców mentalnych, energetycznych i emocjonalnych.

Sesje odbywają się całkowicie świadomie, bez wprowadzania w stan hipnozy. Wykorzystywana jest tu naturalna zdolność umysłu do wędrowania w czasie oraz eksploracji banku pamięci. - Dzięki tej technice otrzymujemy informacje ważne dla uzyskania przemiany świadomości, dla zrozumienia siebie i zainicjowania procesu uzdrowienia, oczyszczenia.

Metoda ta nie musi być stosowana, ale bywa przydatna. Jakkolwiek warto wiedzieć, że wymaga ona czasem wewnętrznej determinacji, aby przejść przez przykre traumatyczne doświadczenia (np. traumę narodzeniową). - Technika regresingu jest szczególnie pomocna w wypadku, gdy istnieje silne przywiązanie do struktur z przeszłości, brak równowagi wewnętrznej, stan zdeterminowania przez emocje i programy z podświadomości.

Osoby otwarte na duchowe uzdrawianie, mogą doświadczać przemiany bez konieczności powrotu do przeszłości i drobiazgowego jej badania.” (cyt. za Danuta Brzeźniak)

Metoda ta „pomaga szybko i skutecznie uwolnić się od przyczyn problemów. Mniej zorientowanym pragnę wyjaśnić, że regresing nie oznacza wędrówki po poprzednich wcieleniach jak sądzą niektórzy. Jest to metoda pracy z podświadomością, umożliwiająca rozpoznanie i uwolnienie się od destrukcyjnych lub ograniczających, często bardzo głęboko stłumionych, mechanizmów (faktem jest, że mogą one pochodzić z wcześniejszych inkarnacji i dlatego wiążą się z procesem przypominania przeszłości).” (cytat. j.w.) Więcej zob. w książkach Leszka Żądło.

„Natura nie znosi pustki”, więc w miejsce wykorzenianych wzorców, trzeba świadomie wprowadzać inne, najlepiej szlachetniejsze, aby nie stało się tak, że samo weszło cokolwiek. Trzeba wprowadzać, ukorzeniać i pielęgnować, aby się ostały i stanowiły bazę następnych poczynań. W ten sposób rozwój-w-czasie ma szansę być nie tylko wzrostem w znaczeniu zastępowania i / lub powiększania, lecz, przez ulepszenia, również jakościowym postępem. To zaś jest podstawą głębszego i trwalszego zadowolenia.

* * *

Zajmowałem się regresingiem, byłem terapeutą regresingu® i stosowałem tę metodę, obok rozmowy i obok konsultacji stricte atrologicznych, jako jedną z form pracy z klientami. To jest nieco więcej niż doradztwo życiowe. Za strony uczestników to konkretna z sobą samym, nad swoim życiem. Obecnie nie oferuję tej metody z powodu innych zajęć, ale polecam. - Zobacz więcej o metodzie  regresingowej .
 

Bogusław Kałuski
10.11.2005, 21.08.2010
 


 

na górę