ASTROLOGIA

2011-10-29 Kałuski Bogusław
Horoskop. Porada astrologiczna i coaching. Różnice.

Porada astrologiczna jest czymś kompletnym. Coaching jest też pewną całością, ale bardziej szczegółową i rozłożoną w czasie, podobnie jak trening albo proces leczenia.               

Porada może trwać 2 godziny lub dłużej. Jest odpowiedzią na pytanie klientki lub klienta. Zawiera zwykle dwa elementy:
- diagnozę stanu, w sensie wytłumaczenia czemu coś dzieje się tak, jak opisuje to klientka / klient,
- uwagi o tendencjach rozwojowych i możliwościach zmiany tego stanu.

Porada może być rozszerzona krótką rozmową, jeżeli po przesłuchania nagrania, coś jest niezrozumiałe (niewyraźna wymowa, skrót myślowy itp.).

Klientka / klient nie muszą kontynuować porady, więc porada musi tworzyć całość, a więc musi zawierać jakiś komplet informacji, które klient czy klienta wezmą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o tym, jak będą dalej zachowywać się i działać. Jest to więc sytuacja, gdy klient przychodzi po jednorazową radę, a potem radzi sobie sam. - Nawet jeżeli później okaże się, że ponownie przyjdzie po "jednorazową" poradę.

Czasem wszystko się przeciąga, a klient jest niezadowolony i to mimo stawiania dodatkowych pytań i uzyskiwania kolejnych odpowiedzi  astrologa. To wskazuje, jak ważne jest sformułowanie właściwego pytania. Brak precyzyjnego pytania może wynikać z tego, że klient nie ma jeszcze zaufania do astrologa i pytanie błądzi po powierzchni problemu. Ale to może być również taka sytuacja, że klient ma tylko przeczucie problemu, ale jeszcze nie jest w stanie wyraźnie go nazwać. Obie strony powinny mieć tego świadomośc i dążyć do konkretyzacji pytań, bo dzięki temu łatwiejsze jest doradzenie efektywe i efektywne zmiany w życiu.

Coaching jest inny niż jednorazowa porada oraz inny od powtarzających się jednorazowych porad tego samego klienta. - Wywodzi się ze sportu. A więc mamy jakiegoś sportowca czy drużynę, którzy trenują, ale nie robią tego sami, lecz korzystają ze wsparcia trenera. Wsparcie nie jest jednorazowe, lecz jest to jakiś cykl spotkań, jakiś ciąg bycia razem. Wyznaczany jest jakiś cel. Przekazywane są informacje i ewentualnie instrukcje, jak ten cel można osiągnąć. To może chodzić o ustalenie ról oraz integrację w zespole, albo o zarządzenie czasem i koncentrację na celu, albo o jeszcze inne sprawy. Na przykład, czy obrońcy drużyny piłkarskiej mogą zapuszczać się pod bramkę przeciwnika? Jak nagradzać zawodników, którzy pomogli w zdobyciu bramki? Ile czasu poświęcamy na trening siłowy, ile na taktykę, ile na zabawę? Jaki jest sens takiego podziału ról i czasu? - Ile czasu na pracę, ile na naukę, ile na rodzinę, ile na sprzątamie i naprawy, itd? I dlaczego właśnie tak?! - Każdy coaching zawiera jakieś elementy psychologiczne i trenerskie (specyficzne dla danej dziedziny). Jest do ustalenia, w jakiej ma to być proporcji. I to się nie dzieje na jednym spotkaniu, lecz na kolejnych spotkania, z rozmowami na temat tego, co zostało zrobione od ostatniego razu i od samego początku.

Coaching astrologiczny – oprócz cech wyżej wymienionych - zawiera informacje dotyczące charakteru klienta. Gdyby klienta porównać do zegara, to są to informacje o tym, jak klient tyka w codzienności (cicho, głośno, jak stary zegar, bezgłośnie itd). Zawiera też tzw. timing, a więc informacje o tym, jakie ma cykle. Gdyby porównać klienta do drzewa, o to są informacje o tym, ile czasu potrzebuje drzewo aby dojrzeć, jak reaguje na pory roku, jaka jest jego rola w lesie i w całym systemie ekologicznym Ziemi, do czego się nadaje w przemyśle meblowym itd.

W coachingu w ogóle są lub mogą być elementy porady życiowej, psychologicznej porady, psychoterapii, a także NLP. W astrocoachingu odbywa się to w połączeniu z astrologiczną analizą dotyczącą charakteru, zasobów, talentów, zdolności i potencjałów klienta oraz jakości czasu, w którym odbywa się proces, a także jakości czasu przyszłego. (Aktualnie, wraz z wieloletnią obecnością Urana w Baranie potrzebne jest nastawienie praktyczne oraz nastawienie na działanie tu i teraz.)

Proces coachingowy nie polega na dyktowaniu, co kto ma robić, ale na inspirowaniu i na rozmowie o tym, co robić, aby zegar dobrze chodził i aby drzewo rodziło smaczne owoce.

Trzeba też zaznaczyć, że taki proces podejmowany jest, nie wtedy, gdy komuś się nudzi, ale wtedy gdy cele są doniosłe całożyciowo, gdy mamy nadzieję, że to wpłynie na jakość całego naszego życia.

O przebiegu coachingu i o przykładach zobacz też:
Horosko i coaching. Co to jest coaching? Jak powinien przebiegać?
Jak łączyć coaching z astrologią?
https://astrologia.kaluski.net/uslugi.php?id=921

Zobacz także: Jak wygląda rozmowa z astrologiem
http://astrologia.kaluski.net/uslugi.php?id=943

Szerzej o astrocoachingu można przeczytać w kilku artykułach w Meridan, wydanie September / Oktober 2011, www.meridian-magazin.de

na górę