ASTROLOGIA

2012-07-09 Kałuski Bogusław
Horoskop. Jakie dane są potrzebne aby obliczyć horoskop?

Astrolog jest w dużej części analitykiem i potrzebuje materiał do badania.

Aby interpretować horoskop potrzebne są następujące dane:                 
- data urodzenia
- miejsce urodzenia (oraz miejsce zamieszkania, gdy jest inne od miejsca urodzenia)
- oraz najlepiej również godzina urodzenia

Godzinę urodzin zwykle znamy:
- od rodziców
- z książeczki zdrowia
- z opaski, jaka mają niemowlęta
- z USC (Urząd Stanu Cywilnego)

Z doświadczenia wiem, że rodzice czasem pamiętają niezbyt dokładnie, dlatego, nawet gdy rodzice podają jakąś godzinę, warto ją sprawdzić także w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym urodziny były rejestrowane. - Najlepiej mieć to po prostu z dwóch źródeł.

Informacja telefoniczna w USC raczej nie wchodzi w grę, bo obowiązuje ustawa o ochronie danych.

W domach mamy "Odpis Skrócony Aktu Urodzin", który nie zawiera takich danych, jak godzina urodzin.

Trzeba się udać osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego, który zarejestrował urodziny.
USC przechowuje Akty Urodzenia, które są pełnymi wersjami tego, co mamy w domu.
Trzeba poprosić o sprawdzenie w Akcie Urodzin, jaka tam jest godzina wpisana.
Lub wysłać do USC list, gdy USC jest w innej miejscowości, niż mieszkamy.

Astrolodzy uważają, że gdy ktoś nie zna swej godziny urodzin (tzn. nie może do niej dotrzeć mimo rzetelnych starań, bo np. nie zanotowano jej w USC, jak to zdarzało się w niektórych latach), to jest to dla takiej osoby znakiem, że potrzebuje spojrzeć na siebie z dalszej perspektywy, przez pryzmat informacji bardziej ogólnych. 

UWAGI:

Korzystne jest wyraźne formułowanie pytań, bo to najlepiej ukierunkowuje konsultację.

Proszę zwrócić też uwagę, że większość współczesnych uczonych uważa astrologię za wiedzę "nienaukową".

Nie udziela się gwarancji dla decyzji zainspirowanych konsultacjami.

Za wszystkie rozstrzygnięcia życiowe i finansowe odpowiadają sami podejmujący decyzje.

 

na górę