ASTROLOGIA

grafiki

Poniżej znajdują się rysunki wyjaśniające sprawy astrologiczne

Kliknij listę i wybierz tytuł albumu:
Poniższa grafika / mandala jest opisana w artykule 
Jarosława Gronerta: Znaki Zodiaku i ich podziały na części, w dziele ASTRO*TEORIE.
Pomysłodawcą układu jest Jarosław Gronert,
natomiast artystycznym autorem jest Robert Zybert www.apr-gryf.pl
Wybierz tytuł grafiki:

Znaki, dekanaty, dwadasamsy.