ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2007-06-22 Kałuski Bogusław
Jarosław Gronert: Astrologia od początku. - Rekomendacja książki. - Wznowienie wydania 12.2014

12.2014 - Znakomity podręcznik Jarosława Gronerta, zatytułowany "Astrologia od początku", został właśnie wznowiony.

Możliwość zakupu:
http://jarekgronert.pl/kup-ksiazke.html
 
Rekomendacja:
 
Najnowszy [2007] podręcznik na polskim rynku. Godny polecenia ze względu na bardzo bogate i różnorodne słownictwo, dzięki któremu można astrologię łatwiej wiązać intuicyjnie z innymi dziedzinami wiedzy.

Podręcznik jest napisany przez praktykującego astrologa i wykładowcę astrologii, co przejawia się w żywym, współczesnym i często dowcipnym języku. Jest to o tyle ważne, że podręczniki muszą być tworzone trochę tak, jak tłumaczenia z obcych języków czy wiadomości prasowe, a więc dokładnie w taki sposób, aby być zrozumiałymi dla współczesnego czytelnika, w jego aktualnie używanym języku.

Jest oczywistym, że wszystkie podręczniki w dużej części odtwarzaja istniejącą wiedzę. Między innymi na tym polega ich zadanie. Liczy się jednak również forma oraz wkład nowy. Jarek Gronert jest astrologiem twórczym, a jego szczególne osiągnięcia leżą w dziedzinie astrokartografii i relokacji, odkrywanych niezależnie od autorów zachodnich.

Na naszym rynku jest już kilka podręczników, lecz na pewno potrzebne są kolejne, a zwłaszcza w następnych dziedzinach. Podręcznik Jarka Gronerta zawiera wiele przemyśleń praktyka nie robiącego tajemnicy ze swego warsztatu. Wszyscy bowiem wiemy, że podobnie jak w medycynie czy psychologii, również w astrologii nie wystarcza samo czytanie książek czy nawet studiowanie, lecz potrzebne jest doświadczenie pracy z wieloma osobami i sobą samym. A im środowisko astrologicznie będzie mocniejsze we wiedzę, tym więcej wszyscy na tym skorzystają. Obyśmy więc doczekali się kolejnych książek autorów, którzy uważają, że mają coś do powiedzenia o astrologii.

Trzeba podkreślić, że jest to podręcznik nie tylko dla początkujących. Doceni ją każdy praktykujący astrolog.

Teraz kilka słów o zawartości.

Bardzo ważne są szerokie opisy polaryzacji Yin Yang, żywiołów i jakości oraz ich powiązań. Poza tym barwne opisy oddziaływań aspektów, konfiguracji, układów planetarnych, znaków i domów. Z elementami humoru, by czytelnika nie znużyć, a zachęcić. Dowcipne powiedzenia każdy z pewnością zapamięta.

To co w literaturze astrologicznej zupełnie nowe, to opisy Prozerpiny (przez astronomów nazywanej UB 313 Eris) i Ceres oraz powiązanie tych ciał niebieskich ze znakami Zodiaku. Prozeripna jest przedstawiona jako władczyni Byka, a Ceres jako władczyni Panny (str. 76).
 
Zobacz odpowiednie artykuły na tej stronie:

Czy znak Panny ma nowego władcę? - Ceres
http://www.astrologia.kaluski.net/planety.php?id=842
 
Czy znak Byka ma nowego władcę? - Prozerpina / Persefona / Kora (obiekt 2003 UB 313 / Eris)
http://www.astrologia.kaluski.net/planety.php?id=841
 
władcy znakow Zodiaku
 
 
znak i władca tradycyjnie wiek XX propozycje Jarka Gronerta
Baran - Mars Mars Mars
Byk - Wenus Wenus Prozerpina / Persefona / Kora
Bliźnięta - Merkury Merkury Merkury
Rak - Księżyc Księżyc Księżyc
Lew - Słońce Słońce Słońce
Panna - Merkury Merkury Ceres
Waga - Wenus Wenus Wenus
Skorpion - Mars Pluton Pluton
Strzelec - Jowisz Jowisz Jowisz
Koziorożec - Saturn Saturn Saturn
Wodnik - Saturn Uran Uran
Ryby - Jowisz Neptun Neptun
 
 
Propozycje Jarka Gronerta wynikają z analiz horoskopów, w których aktywne są Prozerpina i Ceres. I tak, koniunkcja z Prozerpiną dodaje Słońcu (znajdującemu się w dowolnym znaku) cech Byka, a koniunkcja z Ceres dodaje Słońcu cech Panny. Także mit Prozerpiny lepiej pasuje do Zodiaku niż mit Eris.
 
Obecnie astronomowie dla obiektu 2003 UB 313 używają nazwy Eris. Kwestia statusu tych ciał była i jest dyskusyjna w środowisku astronomów. Z historii zaś wiemy, że nazewnictwo np. Urana też od razu nie było ustalone.
 
Zobacz:
150 lat Neptuna. Odkrycie, ko[s]miczna zabawa w chowanego oraz znaczenie dla astrologii.
http://www.astrologia.kaluski.net/planety.php?id=46)

Również po raz pierwszy w literaturze podawane są różnice w nachyleniu osi horoskopu (a w konsekwencji układu domów) w zależności od szerokości geograficznej dla obszaru Polski. To uczniowie często pytali, dlaczego nie zawsze w horoskopach są kwadratury osi. Dla obszaru Polski wskazane są warianty i zasygnalizowane różnice w długości domów horoskopu dla kilku wybranych ich systemów (str.135 - 139). - Przy opisach charakterystyk domów wskazane jest, że każdy dom jest wynikiem (konsekwencją) doświadczeń domu poprzedniego i zapowiedzią dla domu następnego (wg. zasady dom B jest domem 2 dla domu A i domem 12 dla domu C).
 
Pokazane są też różnice (ważne dla planet personalnych) w czasach obiegu heliocentrycznego i zodiakalnego zorientowanego geocentrycznie. Np. Merkury heliocentrycznie to 88 dni, a geocentrycznie to ok. 358 dni. Z tym też mają kłopot co dociekliwsi początkujący (str. 161).

Opisany jest "kosmiczny pentagram" koniunkcji Słońca i Wenus (str. 162) "cofający się" w ciągu 100 lat o ok. 30 stopni zodiakalnych.

Podane są daty koniunkcji wolnobieżnych ciał niebieskich - to już dla zaawansowanych astrologów - przydadzą się dla prognoz astrologi  mundalnej.

I znowu  po raz pierwszy opisywane są różnice w tempie przemieszczania się osi horoskopu.  Podane są różnice tempa poruszania się Asc. dla obszaru Polski (Kraków - Gdańsk)
 
Kolejna nowość to porównanie długości dwadasamsy do długości znaku Zodiaku. Umożliwia to odkrycie dodatkowych warstw znaczeń zwłaszcza dla planet wolnobieżnych (str. 167 – 171). – Przy okazji dwadasams opisywane są skompplikowane energetycznie pogranicza znaków i domów oraz powiązania dwadasams w odniesieniu do znaków("dwadasamsowe turbulencje"). - Dwady pochodzą z astrologii indyjskiej, lecz u nas nie ma literatury, która opisywałaby tamtejsze techniki, a zatem publikacje dotyczące naszych rodzimych doświadczeń są bardzo cenne.

Małe aspekty opisane są bardzo ciekawie jako midpunkty aspektów głównych (półtorakwadratura), a kwintyle, septyle i nonagony odnoszone są do kątów występujących w przyrodzie (str. 175 - 176).

Początkującym (i nie tylko im) przydatny będzie dział  "O interpretacji horoskopu". Trzymając się zawartych w nim wskazówek na pewno zmniejszy się możliwość błędów popełnianych w interpretacjach.

Przy prognozach Jarek Gronert zaleca by – skupiając się przede wszystkim na tranzytach i na progresjach sekundarnych - nie komplikować sobie interpretacji nawałem danych rozmnożonych wskazaniami solariuszy oraz różnych rodzajów progresji i dyrekcji.

W analizach związków międzyludzkich sygnalizowana jest możliwość stosowania progresji sekundarnych  na horoskopach wektorowych, co nie było stosowane wcześniej, a co przynosi ciekawe wnioski.

Również nie tylko dla początkujących jest dział dotyczący astrokartografii, relokacji i przestrzeni lokalnej. Inne ulubione tematy Jarka Gronerta to horoskopy dla świata, astrologia mundalna. – Te tematy są ledwie zasygnalizowane i powinny zostać opisane w osobnej pracy specjalistycznej.
 
Zobacz fragment wyżej omawianej książki Jarosława Gronerta: Astrologia od początku:
[rozdział] Półkola i kwadranty horoskopu
http://www.astrologia.kaluski.net/planety.php?id=908

* * *

Zobacz też rekomendację drugiej książki.
Jarosław Gronert: Strategie Kosmosu.
http://www.astrologia.kaluski.net/planety.php?id=880


Obie książki można kupić na:
www.jarekgronert.pl
 
 
Podaję też spis treści całej książki 

Jarosław Gronert: Astrologia od początku
Spis treści

O astrologii  s. 7

Podstawy astrologii  s. 11

Planety  s. 13
Słońce  s. 15
Księżyc  s. 17
Merkury  s. 20
Wenus  s. 23
Mars  s. 25
Jowisz  s. 28
Saturn  s. 31
Uran  s. 33
Neptun  s. 36
Pluton  s. 38
Prozerpina 2003 UB313 nazwana przez astronomów Eris  s. 41
Ceres  s. 44

O aspektach  s. 51
Aspekty  s. 57
Charakterystyka aspektóww kolejności według siły ich oddziaływania  s. 57
Koniunkcja  s. 57
Opozycja  s. 57
Kwadratura  s. 59
Trygon  s. 59
Sekstyl  s. 60
Kwinkunks  s. 61
Konfinis (półsekstyl)  s. 62
Konfiguracje  s. 63
Figury Jonesa  s. 69

Zodiak  s. 73
Żywioły  s. 76
Ogień i trygon ognisty  s. 79
Powietrze i trygon powietrzny  s. 81
Ziemia i trygon ziemski  s. 82
Woda i trygon wodny  s. 86
Jakości  s. 88

Charakterystyki znaków zodiaku  s. 97
Baran  s. 97
Byk  s. 100
Bliźnięta  s. 103
Rak  s. 106
Lew  s. 109
Panna  s. 112
Waga  s. 115
Skorpion  s. 119
Strzelec  s. 122
Koziorożec  s. 125
Wodnik  s. 128
Ryby  s. 131

Domy horoskopu  s. 135

Charakterystyki domów horoskopu  s. 141
Dom pierwszy  s. 141
Dom drugi  s. 143
Dom trzeci  s. 145
Dom czwarty  s. 146
Dom piąty  s. 147
Dom szósty  s. 148
Dom siódmy  s. 149
Dom ósmy  s. 151
Dom dziewiąty  s. 153
Dom dziesiąty  s. 154
Dom jedenasty  s. 156
Dom dwunasty  s. 157

Cykle i czasy zodiakalnych obiegówastrologicznych obiektów  s. 161
Cykle planetarne  s. 161
Retrogradacje  s. 164
Ruch domów horoskopu  s. 164

Znaki zodiaku – kolejne podziały  s. 167

Małe aspekty  s. 173

O interpretacji horoskopu  s. 177

Reguły interpretacji  s. 179
Obraz horoskopu  s. 180
Półkola i kwadranty horoskopu  s. 181
Rola żywiołów i jakości  s. 187
Położenia planet w znakach i domach  s. 190
Słońce w domach horoskopu  s. 194
Władca horoskopu w domach  s. 195
Władca domu pierwszego w kolejnych domach  s. 195
Aspekty– dialogi prowadzone przez „planetarnych bogów”  s. 198
Planety retrogradujące i stacjonarne  s. 201
Planety na osiach horoskopu  s. 202
Midpunkty  s. 204
Węzły księżycowe  s. 205

Predykcja  s. 209

Relokacja, astrokartografia,przestrzeń lokalna  s. 211

Związki z ludźmi  s. 213

Inne elementy i techniki astrologiczne  s. 215

Aspekty par planet  s. 217
Aspekty Słońca  s. 217
Aspekty Księżyca  s. 221
Aspekty Merkurego  s. 224
Aspekty Wenus  s. 227
Aspekty Marsa  s. 229
Aspekty Jowisza  s. 231
Aspekty Saturna  s. 232
Aspekty Urana  s. 234
Aspekty Neptuna  s. 234

Bibliografia  s. 235
Internet  s. 237

Przykładowe horoskopy  s. 238 do s. 255


 

na górę