ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2008-11-26 Kałuski Bogusław
Jarosław Gronert: Strategie kosmosu. - Rekomendacja książki.

Druga z książek tego autora składa się z kilku części. Najpierw opisuje domy horoskopu. I jest to znakomity opis, przydatny dla osób początkujących w astrologii, a także dla zaawansowanych praktyków.

Kolejny temat to astrokartografia, która jest specjalnością Jarosława Gronerta. Poznać tu pióro osoby, która drąży temat od kilkunastu lat. Jest to absolutnie podstawowy podręcznik dla każdego, kto chce poznać wpływ przeprowadzki w Polsce lub za granicę.

Na szczególne uznanie zasługuje część omawiająca sprawy kultur i cywilizacji, a także geopolityki, w zależności od długości i szerokości geograficznej. Rzecz jest w tym, jak układają się osie horoskopu w zależności od współrzędnych geograficznych. W aspekcie kulturowym wpływa to na kształtowanie się mentalności danej kultury czy cywilizacji. W aspekcie geopolitycznym wpływa to na różne stosunki między poszczególnymi centrami politycznymi. – Ten temat będzie szczególnie pomocny przy badaniu kryzysu, jaki rozwija się od roku 2006.

Omówione są tez tzw. kulturowe horoskopy kilku ważniejszych państw.

Nowość to „cykliczna dominanta planetarna”, a więc badanie, jakie planety czy układy w horoskopie są pobudzane przez tranzytujące osie.

W nawiązaniu do astrokartografii omówiona jest tzw. przestań lokalna, czyli temat sił jakie są aktywne na horyzoncie, w którym urodzeniowo czy aktualnie żyjemy.

Sporą część książki zajmują interpretacje horoskopów znanych osób, w których podkreślone jest znaczenie relokacji.

Zobacz też:
Jarosław Gronert: Astrologia od początku. - Rekomendacja książki.
http://www.astrologia.kaluski.net/planety.php?id=851

Książkę można kupić na:
www.jarekgronert.pl

Podaję też spis treści:

Jarosław Gronert: Strategia kosmosu

Spis treści

Wstęp 5

O domach horoskopu  7

Relokacja i astrokartografia  23
Efekty relokacji  25
Jak interpretować reloskopy i mapy astrokartograficzne  33
Reloskopia i astrokartografia w synastrii  40
Rodzaje astrokartografii  42

Relokacja i astrokartografia w zależności od szerokości geograficznej  44
Fizyczne i mentalne podróże wzdłuż linii południkowych  44

Relokacja i astrokartografiaw kulturze i geopolityce  57

Polskie akcenty w astrokartografii  66
Niemcy  69
Francja  75
Wielka Brytania  77
Francja i Wielka Brytania  79
Francja, Niemcy, Wielka Brytania – militarnie  80
Rosja  81

Cykliczna Dominanta Planetarna  85

Astrologiczna przestrzeń lokalna  89
Jak interpretować astrologiczną przestrzeń lokalną  91

Przykładowe interpretacje  99
Madonna  99
Marlena Dietrich  111
Margaret Thatcher  115
Reinhold Messner  120
George Patton  124
Norman Schwarzkopf  129
Werner von Braun  134
Juliusz Verne  138
Jean Claude van Damme  150
Arnold Schwarzenegger  153
Andrzej Gołota  161
Bruce Lee  172
Bill Clinton i Monika Lewinsky 180
Stany Zjednoczone  191
Decyzja UEFA o EURO 2012 211

Zakończenie  223
Bibliografia  224

Zob. fragment:
Horoskop Margaret Thatcher

http://astrologia.kaluski.net/portrety.php?id=960

na górę