ASTROLOGIA

2005-07-05 Kałuski Bogusław
Horosko i coaching. Co to jest coaching. Przykłady. Przebieg.
Jak łączyć coaching z astrologią?

Coaching to pomoc w nauczeniu się samopomocy.

W zmiennych sytuacjach zawodowych czy osobistych, jak również w trudnych i  nieprzejrzystych fazach życia, coaching może być wsparciem w optymalnym korzystaniu z własnych zasobów oraz w rozwijaniu zdolności.

Ze zmianami połączone są szanse. Często jednak towarzyszy im poczucie niepewności. Co teraz będzie? Czy dorosłem do sytuacji? Czy i jak wprowadzać zmiany bez szkodzenia sobie, partnerom, firmie?

Coach nie jest wodzem czy mądralą, który mówi, co jest do zrobienia, a co do porzucenia. Coach nie przejmuje podejmowania decyzji, lecz pozostawia je tobie. Coach wspiera cię w tworzeniu własnych rozwiązań.

W ten sposób możesz samodzielnie kształtować procesy przemian, łącznie z  utrzymaniem swej sprawności (wydolności) i jakości życia.

Obecność i pomoc coacha ma na celu doradzanie, jak wykorzystywać zmiany dla osiągania celów, jak sensownie używać nowych dróg. - Ważne są też pytania o to, co - mimo przemian - ma jednak pozostać takim „jak przedtem”, a więc pytania o nie tracenie tożsamości, o zachowanie tego, co istotne, o to, z czego nie chcemy zrezygnować. - Chodzi o wybranie kierunku, który pozostanie orientacyjny dla przyszłego działania. 

Warunkami wstępnymi coachingu są: dobrowolność, obopólna akceptacja, zaufanie i dyskrecja.

Coaching ma miejsce podczas wielu spotkań w dłuższym okresie czasu. Jako że celem coachingu jest sytuacja, w której stanie się on zbędny, czas coachingu jest z góry ograniczony. 

Coaching wtedy jest sukcesem, gdy osiągasz swój cel i masz przy tym uczucie, że czynisz to o własnych siłach.


Kiedy coaching – przykłady


career – coaching

Gdy szukasz pracy, tzn. chcesz podjąć pracę, zmienić pracę albo awansować, gdy chcesz coś zmienić w tej pracy, którą wykonujesz:
- nabycie orientacji i ustalenie celu
- stworzenie planu
- sprawdzenie lub przygotowanie dokumentów
- trening prezentowania siebie

Gdy chcesz optymalnie przygotować się na nowe zadania czy zawodowe role, np.:
- chcesz poprawić zarządzanie swoją osobą albo polepszyć komunikację:
- chcesz usprawnić zarządzanie czasem i swoimi zasobami
- chcesz przeprowadzić trening komunikacyjny albo
- trening prezentowania spraw

crisis – coaching

Znajdujesz się w swojej pracy w sytuacji kryzysowej, mobbingowej lub lobbingowej.
Możliwe tematy, to:
- analiza konfliktu oraz
- możliwości działania
- trening zachowań

Chcesz lub musisz dokonać zmiany w swoim życiu zawodowym i chcesz aby ta zmiana odbywała się w towarzystwie kompetentnego doradcy i w ogóle w towarzystwie niezależnej osoby, której można ufać, zastanawiąjąc się przykładowo nad:
- jaką postawę przyjąć wobec zmian
- work-life-balance (równowaga między życiem zawodowym i prywatnym)


Coaching może dotyczyć także:
- relacji partnerskich

- wychowywania dzieci
- radzenia sobie ze stresem
- dbania o zdrowie
- komunikowania się z innymi
- a nawet ubierania się
lub też innej dziedziny życia, w której  mają miejsce sytuacje o charakterze dłuższego procesu.


Przebieg i koszt coachingu

Pierwszy kontakt telefoniczny służy tobie przedstawieniu sprawy, trwa do 30 minut i jest bezpłatny. Jest to również okazja do tego, abyś poczuł/a, czy wyobrażasz sobie współpracę za mną. Coach natomiast ustala, czy jest właściwą osobą dla twojej sprawy. Gdy współpraca jest podejmowana, coaching ma miejsce (w zależności od indywidualnych potrzeb) przez około 10 spotkań, trwających z reguły po 2 godziny, w okresie 12 miesięcy.

Rok czasu to sporo.  Tak to przynajmniej odbywa się na Zachodzie (w Polsce bywa skracane). Dłuższy okres czasu daje więcej szans na wprowadzenie i utrwalenie zmian ważnych dla całego życia.

W czasie pierwszego spotkania konkretyzowane są cele coachingu. Następnie analizowane  są przyczyny, z powodu których decydujesz się na coaching. Następny krok to zreflektowanie twoich celów, sposobów patrzenia, wrodzonych postaw i tego, czym w życiu przesiąkłaś/eś. Następnie wspólnie z coachem tworzone są własne rozwiązania problemów.

Coaching jako proces jest zakończony, gdy osiągnięty jest jego cel.

Po coachingu możliwe jest trenowanie oraz omawianie i utrwalanie wytrenowanych zachowań.

Cena musi być ustalona z góry. Rozliczane są faktyczne spotkania. Towarzyszące spotkaniom krótkie doradzenie przez telefon lub emailem jest bezpłatne, o ile nie przekracza 15 minut. Pisemne notatki albo np. tworzenie cv czy listów intencyjnych w sprawie pracy, rozliczane są osobno wg. uzgodnień, jednak w cenach nie wyższych niż jak za 3 godziny.

Jednym ze źródeł wiedzy i doświadczenia może być astrologia.

Czytaj więcej o coachingu >>

na górę