ASTROLOGIA

wydarzenia komentarze

Motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

2005-01-31 Weiss Claud, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Horoskop tsunami 26. grudnia 2004
Katastrofalne trzęsienie ziemi i tsunami w Azji Południowo – Wschodniej

W godzinach porannych 26. grudnia 2004 o godzinie 00.59 GT miało miejsce potężne trzęsienie ziemi o sile 9,0 (w skali USGA), na obszarze północnej Sumatry, 250 km na południowy wschód od Banda Aceh. Mówi się o najmocniejszym trzęsieniu od 40 lat, a trzeba dodać, że najmocniejsze trzęsienie stulecia, o sile 9,2 w skali Richtera, miało miejsce 28 marca 1964 na mało zaludnionych terenach Alaski, wobec czego było przyczyną „jedynie” kilkuset zgonów. W obecnym przypadku do strat wśród ludzi i mienia dochodzi skutkiem potężnych fal powodziowych, tzw. tsunami, które zalewają wybrzeża na dużych częściach kontynentu. Takie fale mogą się rozchodzić po całym oceanie z szybkością 700 km na godzinę. Wydaje się, że osiągały wysokość do 10 – 15 metrów i tworzyły tzw. ściany wodne o wysokości do 35 metrów.

Pierwsze meldunki mówiły o kilku tysiącach ofiar, dzień później, 27.12.2004 liczbę szacowano na 24 tys. ofiar. [przyp. tłum.: obecnie liczbę ofiar szacuje się na ponad 200 tys., z obawą, że wzrośnie znacząco skutkiem chorób]. Szczególnie dotknięte są Sri Lanka, Indie Południowe, Indonezja i Tajlandia. Ofiary są jednak również w Malezji, Somalii, Bangladeszu, a poważne straty także na Malediwach.

Astrologiczne konstelacje trzęsienia w dniu 26.12.2004.

Horoskop trzęsienia (nr. 1) na Sumatrze Północnej jest obliczony na epicentrum koło Banda Aceh. Chiron znajduje się na Ascendencie w dokładnej opozycji do Saturna na Descendencie, a oba znajdują się w kwadraturze do osi Węzłów Księżycowych, która przebiega na osi IC – MC. Jowisz robi dokładną kwadrature do Lilith, a do nich obu Uran tworzy półtorakwadraturę z 2 – 3 stopniowym orbem. Bieżący Księżyc, który dochodzi do pełni znajduje się w punkcie półsumy Słońca i Plutona, w ten sposób tworząc połączenie obu tych planet. Mars właśnie co wszedł do Strzelca, z którego za parę dni utworzy kwadraturę do Urana. Do uwzględnienia jest, że znajduje się w rozchodzącym się trygonie do Saturna i aplikacyjnej kwadraturze do Urana. Również opozycja Słońce – Księżyc tworzy połączenie Marsa z Uranem. Słońce bowiem znajduje się w sekstylu do Urana, a Księżyc tworzy kwinkunks do Marsa i trygon do Urana, jak również sporo innych aspektów. W ten sposób jest oczywiste, że w momencie trzęsienia Księżyc i główne osie okazały się wyzwalaczami całej napiętej konfiguracji.

Horoskop 1
Trzęsienie ziemi Sumatra
26.12.2004, 00.58.50 GT
X (3N18, 95E47)
Koch

Trzęsienia ziemi i napięte aspekty Saturn - Uran

Klasyczną konstelacją trzęsienia jest napięty aspekt między Saturnem (umocnioność, ziemia, kamień) i Uranem (wstrząs, nagłe wydarzenie). Jasne więc, że dotychczasowe artykuły omawiające szczegółowo trzęsienia ukazały się w następujących wydaniach naszego czasopisma:

Wiosną 1995, „Pluton w Strzelcu – 5 część: Trzęsienie ziemi w Kobe”, Astrologie Heute Nr. 54, wydanie kwiecień / maj 1995). [Astrologie Heute Fruehjar 1995 ("Pluto im Schützen – 5. Teil: Das Erdbeben von Kobe" , AH Nr. 54, April / Mai 1995), ]

Ponownie jesienią 1999 ("Najstraszliwsze trzęsienia tego stulecia", AH Nr. 81, wydanie październik / listopad 1999) [Herbst 1999 ("Die verheerendsten Erdbeben dieses Jahrhunderts", AH Nr. 81, Oktober / November 1999) ]

Horoskop 2
Trzęsienie w Japonii 1995
16.1.1995, 20.46 GT
Kobe, J (34N41, 135E10)
Koch

Horoskop 3
Pełnia, styczeń 1995
16.1.1995, 20.26 GT
Kobe, J (34N41, 135W10)
Koch

Powodem dla pierwszego artykułu było trzęsienie ziemi w Kobe, które miało miejsce 16.01.1995 z półkwadraturą między Saturnem i Uranem oraz trygonem między Saturnem i osią Węzłów Księżycowych (horoskop nr 2). Trzęsienie nastąpiło 20 minut po pełni. Jako że ta pełnia miała miejsce 13 godzin przed wejściem Plutona do Strzelca, zaproponowaliśmy aby jej horoskop (nr 3) potraktować jako znaczący dla całego czasu pobytu Plutona w Strzelcu. Jeżeli teraz weźmiemy tamten horoskop za podstawę rozważań, to nie będziemy się dziwić, że obecna opozycja Chiron – Saturn (która dodatkowo znajduje się w kwadraturze do osi Węzłów Księżycowych), aktywizuje koniunkcję Słońce – Uran tamtej pełni, co oznacza: wstrząsy. Mars obecnego trzęsienia stoi na tamtym Plutonie (Ingres Strzelca) i w kwadraturze do tamtego Marsa, i w opozycji do tamtej Lilith. Aktualne trzęsienie, tak jak to z Kobe, miało miejsce również w dniu pełni i z podobną obsadą, łącznie z Wenus, która ponownie znajduje się obszarze 9 – 12 stopni Strzelca.

Następny okres trzęsień, jaki był powodem do kolejnego artykułu jesienią 1999, miał miejsce w połączeniu z zaćmieniem Słońca we wrześniu 1999, z Uranem na Księżycowym Węźle Zstępującym i w kwadraturze do Saturna i Marsa. Również tutaj występowało mocne napięcie między Saturnem i Uranem w połączeniu z osią Węzłów Księżycowych, prowadzące do całej serii wstrząsów i wypadków, co miało miejsce zawsze we wtorek i to wtedy, gdy tranzytujący Księżyc aktywizował napiętą konfigurację zaćmienia Słońca.

Po półkwadraturze i kwadraturze między Saturnem i Uranem, jakie mają miejsce w odstępie 4,5 do 5 lat, mamy aktualnie (znowu po 5 latach) przed nami nowy okres półtorakwadratury, w czasie którego ponownie mogą mieć miejsca trzęsienia ziemi oraz spektakularne wypadki. Zauważmy, że okres półtorakwadratury Saturna i Urana zaczął się na początku września 2004, a następne dokładne aspekty będą miały miejsce 17. lutego i 12. czerwca. Aż do niedawna w tym równaniu brakowało osi Węzłów Księżycowych. Średni Węzeł Księżycowy od 01. grudnia wszedł do Barana, a prawdziwy WK uczynił to 26.12.2004, z tym jeszcze, że przedtem nie tworzył się jakiś ważny aspekt napięcia do Saturna w Raku. Ponad to: fakt, że prawdziwy WK właśnie 26. grudnia, czyli w dniu trzęsienia ziemi, zmienił znak, może – dodatkowo do Średniego WK – uzasadniać uwzględnienie tego faktora jako czasowego wyzwalacza.

Następne konstelacje trzęsienia ziemi


Nie tylko para Saturn - Uran oraz oś WK są znaczące dla trzęsień ziemi. Znaczący jest każdy napięty aspekt między aktywnymi planetami dodatkowo do Urana, Marsa, Jowisza i Lilith, a także do obsady znaków ognistych i planet wytrwałych jak np. (oprócz Saturna) do Plutona, Chirona i / lub obsady w znakach ziemskich. I tak dla obecnej konstelacji (i nadchodzących miesięcy), w aspekcie trzęsień ziemi trzeba wziąć pod uwagę Jowisza, ponieważ znajduje się w napiętej pozycji do robiącej się coraz dokładniejszą koniunkcji Lilith – Saturn i to w aspekcie do osi WK. W związku z tym nie jest potrzebny dokładny aspekt między Saturnem i Uranem. W naszym przypadku (horoskop nr 1) wydaje się bowiem wystarczające, że Uran tworzy półtorakwadraturę do półsumy Lilith – Saturn, a Jowisz wpasowuje się do tej figury z kwadraturą do Lilith.

Pełnia 26. grudnia 2004

 

Horoskop 4
Pełnia, grudzień 2004
26.12.2004, 15.07 GT
X (3N18, 95E47)
Koch

Na horoskopie nr 4 pokazana jest pełnia 26. grudnia 2004 w epicentrum trzęsienia ziemi. Takie ustawienia jak nów czy pełnia są używane, jeżeli z góry chcemy zbadać, gdzie na świecie w danym momencie obserwowane będą krytyczne konstelacje, co najlepiej daje się wyszukiwać z pomocą Astro*Carto*Graphy. Wymowne dla tego układu jest posadowienie Marsa na IC i Urana na Dsc., co można interpretować jako nagłe, nieoczekiwane i agresywne wydarzenia, które wstrząsają poczuciem bezpieczeństwa. Można sobie wyobrazić, że z Marsem w Strzelcu dotknięte będą turystyka i podróże.


 

Horoskop 5
Nów, styczeń 2005
10.1.2005, 12.04 GT
X (3N18, 95E47)
Koch

Jeżeli przerysować ten układ na najbliższy nów 10. styczbnia 2005 (nr 5 dla epicentrum trzęsienia), zobaczymy, że w porównaniu do układu chwili trzęsienia, osie Asc. - Dsc. i MC – IC znajdują się w odwrotnym położeniu. Saturn z Lilith na Asc. w opozycji do Chirona z nowiem na Dsc., a całość w kwadraturze do osi WK – ciężkie egzaminy dla tego regionu.

Horoskop 6
Nów, styczeń 2005
10.1.2005, 12.03 GT
Zürich, CH(47N23, 8E32)
Koch

Jednak nie powinniśmy zbyt szybko się odprężać i zakładać, że te tematy łatwo znikają z terenu Azji Południowo – Wschodniej. Jeżeli bowiem przerysujemy konstelację nowiu z 10. stycznia 2005 na Europę Środkową (horoskop nr 6 na Zurich), to zobaczymy, że Saturn – Chiron dla tej części świata są również ustawione swoiście: nie na osi Asc. - Dsc. lecz na MC – IC. Choć to dla ludności nie musi oznaczać podobnych przeżyć jak w Azji Południowo – Wschodniej, to jednak również dla Europy Środkowej wskazuje się na ograniczenia. Połączenie między osiami głównymi konstelacji Azji Wschodniej oraz Europy Środkowej może być również wskazówką, że ludność Europy Środkowej jest poruszona stratami wśród bliskich, którzy byli w w podróży w Azji Wschodniej, nie mówiąc już o tych, którzy przerwali swój urlop lub właśnie musieli zeń zrezygnować.

W najbliższym wydaniu Astrologie Heute (luty) ten poruszający wstęp do Nowego Roku zostanie zinterpretowany w połączeniu z konstelacjami ważnymi dla 2005. Tematycznie chodzi o mocny i bezpośredni wyraz kwadratury Mars – Uran, która będzie dokładna 31. grudnia i w ten sposób zabarwi Nowy Rok.


***

Trzęsienie ziemi, wichury stulecia i przełomy 26. grudnia

„Życie to to, co się nam przydarza wtedy, gdy właśnie zamierzaliśmy coś innego.”
Henry Miller, urodzony 26. grudnia 1891

Nawet obserwatorzy, którzy niezbyt są zainteresowani symbolicznymi zależnościami, muszą zauważyć, że w ostatnich latach w dniu 26. grudnia mnożyły się nadzwyczajne wydarzenia:

26. grudnia 1999 orkan o imieniu Lothar przedarł się przez Europę Zachodnią z szybkością 200 km. Pociągnął za sobą 200 ofiar, z tego 80 we Francji i 14 w Szwajcarii.

26. grudnia 2003 przez trzęsienie ziemi zostało zniszczone miasto Stadt Bam na południu Iranu. W efekcie było ponad 40 tys. ofiar i ponad 50 tys. rannych.

Niezbyt daleko od tego miejsca, też 26. grudnia, ale 1939 roku, na wschodzie Turcji miało miejsce porównywalne trzęsienie – jedno z 10 najtragiczniejszych XX wieku. Wtedy miasto Erzincan zostało niemal zrównane z ziemią, a 33 tys. osób musiało stracić życie. Podobnie jak trzęsienie z 26. grudnia 2004, tamto z 1939 też miało miejsce w dniu pełni.

26. grudnia 2004 w pobliżu prowincji Aceh na Sumatrze Północnej miało miejsce trzęsienie ziemi o niezwykłej sile 9 stopni w skali Richtera. Olbrzymie fale powodziowe, tzw. tsunami są jego skutkiem i zniszczeniu ulegają całe wybrzeża Azji Południowej, a nawet Afryki. Mówi się o straszliwym bilansie ponad 100 000 ofiar (przypis tłumacza: w styczniu 2005 mówi się już o ponad 200 000 ofiar i możliwych dalszych 100 000 w dłuższym okresie czasu skutkiem chorób).

Czy dla tego namnożenia naturalnych katastrof w dniu 26. grudnia jest jakieś astrologiczne wytłumaczenie? To kieruje naszą uwagę na te stopnie Zodiaku. Chodzi o zakres 4 – 5 stopni Koziorożca. W swojej książce „Kritische Grade in der Prognoze” [„Krytyczne stopnie w prognozie”] Michael Roscher opisuje ten zakres jako porównywalny z kombinacją Saturna i Urana i ewentualnie z zabarwieniem Neptuna. Jeżeli chodzi o radixy, wymienia „zachorowania z powodów nerwowych, rozłam w domu rodziców, wewnętrzne rozdarcie, które wyzywają do kreatywnych połączeń przeciwieństw”. Jeżeli zaś chodzi o to, co wyzwala się w czasie, wymienia: „wzrost skłonności do zranień i wypadków, ewentualnie skłonność do uszkodzeń kości” i „możliwe śmiertelne przypadki w kręgu rodzinnym jak też w kręgu znajomych”. Tematy psychologiczne to: „konfrontacja z własna złością i starymi, wypchniętymi zranieniami duchowymi, którymi trzeba się zająć, aby im konstruktywnie podołać”. To są psychologiczne odpowiedniki, które tworzą odniesienie do tych zmian, które mają miejsce w naturze, gdy to, co nagłe i wsteczne oraz rytmiczne (Uran) trafi na stałe, zesztywniałe (kamień = Saturn). Jak to definiujemy w poniższym artykule, Saturn – Uran stanowi formułę nie tylko dla wypadków, ale również dla trzęsień ziemi. A właśnie obie te planety znajdują się teraz w napiętym aspekcie. 26. grudnia przypadł periodyczny, mający miejsce co 5 lat, układ Saturna i Urana, a dodatkowo ów aspekt wypadł w stopniach krytycznych dla Saturna - Urana.


Co stało się jeszcze 26. grudnia?

Niniejsze wyszczególnienie przytaczam na podstawie: "Was geschah am...? Alle Ereignisse der Geschichte geordnet nach den Tagen des Jahres" Harenberg Verlag [„Co stało się w dniu...? Wszystkie wydarzenia historyczne uporządkowane według kolejnych dni roku”]

26. grudnia 1662: Prapremierą „Szkoły żon” Molier tworzy nowy obraz kobiety. Sztuka jest zachętą do liberalnego wychowania kobiet i w XVII wieku była odbierana z podobnym zachwytem jak dzisiaj.

26. grudnia 1825: W Rosji grupa liberalnych oficerów rewoltuje przeciw carskiemu jednowładztwu. To szybko zgniecione powstanie dało impuls dla późniejszych liberalnych i rewolucyjnych ruchów w Rosji.

26. grudnia 1898: Radioaktywność otwiera epokę atomu. Odkrycie pierwiastka rad przez parę fizyków Marie i Piotra Curie po raz pierwszy dowiodło rozpadu atomów. W ten sposób obalony został wielowiekowy pogląd o niezmienności atomów.

26. grudnia 1991: Podczas pierwszych, od czasu uzyskania w 1966 roku niepodległości, wielopartyjnych wyborów w Algierii, rządząca partia zakazała drugiej tury wyborów. Za pomocą tak niedemokratycznego postępowania chciano uniknąć, aby władzę objęła fundamentalistyczna partia FIS. W efekcie historia Algierii w latach 90 została zaćmiona przez zamachy terrorystyczne.

26. grudnia 1994: We Francji udaremniono wydarzenie prekursorskie dla [amerykańskiego] „11. września”. Elitarna jednostka francuskiej żandarmerii szturmuje w Marsylii samolot porwany przez algierską GIA - terrorystyczną organizację radykalnego islamu – i uwalnia 167 zakładników. Czterem piratom, którzy właśnie rozstrzelali troje zakładników, uniemożliwiono wprowadzenie samolotu nad Paryż i tam eksplodowanie go. GIA jest najbardziej wojowniczym skrzydłem opozycji w Algierii.


Znaczące urodziny 26. grudnia.

1891: Henry Miller: Amerykański pisarz, który w swoich społecznych dziełach używa seksualności, aby wywołać szok w pruderyjnym społeczeństwie (np. „Zwrotnik Raka” 1934). Ta powieść, jak również „Zwrotnik Koziorożca” (1939) zostały zabronione we większości krajów i w USA mogły być opublikowane dopiero w roku 1961. Horoskop Millera, który interesował się astrologią, posiada stellum w Koziorożcu oraz koniunkcję Księżyca, Marsa i Urana w Skorpionie w domu 7.

1893: Mao Tse Tung: Bohater komunistycznej rewolucji w Chinach i przywódca komunistycznych Chin od czasu powstania w roku 1949 do swojej śmierci w roku 1976. Twardą ręką wdrażał kampanię modernizacji Chin, co wyniosło Chiny jako trzecie mocarstwo po USA i ZSRR. Mao Tse Tung jako ideolog rozwinął chińską wersję marksizmu, opierającą się na chłopach. Podczas rewolucji kulturalnej (1966 - 69) nie przebierał w środkach przeciw inteligencji oraz „rewizjonistów” i w rezultacie kilkaset tysięcy z nich zapłaciło życiem. W horoskopie Mao Tse Tunga dominuje Uran (jak u Millera razem z Marsem w Skorpionie) – dokonaniowy kwadrat z Księżycem, Wenus i Jowiszem.

Te przykłady pozwalają rozpoznać różnorodność związanych z datą 26. grudnia spraw odpowiednich dla Saturn – Uran: trzęsienia ziemi, katastrofy naturalne, rewolucyjne odnowy. Na poziomie materialnym znajdziemy odpowiedniki również w obszarze pierwiastków: przez rozpad pierwiastka Uran (planeta Uran) zostało dowiedzione, że dotychczasowe wyobrażenie trwałej materii (Saturn) jest przestarzałe. Za tym, w odstępie dwóch lat nastąpiło odkrycie mutacji, z konsekwencją, że jak przy wypadku lub trzęsieniu ziemi, chwilę później wszystko jest inne. W ten sposób powoli zaczęło się zwycięstwo teorii kontinuum czaso – przestrzennego (ta tendencja jeszcze nie jest dokończona)

Tytuł oryginalny: Die Erdbebenkatastrophe von Suedostasien. Tekst pochodzi ze strony:

http://www.astrologieheute.de/index.aspx?mySite=Artikel&ArtNr=435


Bibiografia:

- Astrologie Heute Nr. 81, Oktober / November 1999, Claude Weiss "Die verheerendsten Erdbeben dieses Jahrhunderts"
- Michael Roscher, "Kritische Grade im Radix", 1994, Roscher Verlag, Nürnberg
- Michael Roscher "Kritische Grade in der Prognose", 3. Auflage
- "Was geschah am..." Harenberg Verlag, Dortmund 1996
 

Zobacz:

Kałuski Bogusław
Ekologia.
Ziemia planeta ludzi
http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/ekologia.php?id=1
 

na górę