ASTROLOGIA

spis autorów

Pod nazwiskiem są listy artykułów.

Zobacz też listę wszystkich artykułów chronologicznie.
 

Kałuski Bogusław tłumaczenie

Kontakt: http://astrologia.kaluski.net/kontakt.php

Bogusław Kałuski, ur. 1958, żonaty, 2 dzieci (ur. 1982 oraz 2007),  wykształcenie filozoficzne z akcentem na komunikację społeczną i pedagogikę. Autor książki o filozofowaniu z dziećmi.

Poniżej lista artykułów.

Tłumaczę teksty astrologiczne z obszaru niemieckojęzycznego obejmującego Niemcy, Austrię i Szwajcarię, aby dać przykłady tamtejszych publikacji.

Tłumacząc testy astrologów zwracam uwagę bardziej na sformułowania techniczne i przekaz treści niż na “ładny styl”, bo astrologia to nie jest literatura lecz rodzaj fachowej wiedzy. Wychodzę z założenia, że użyte pierwotnie zestawienia  słowne są treściowo tak ważne, że względy merytoryczne (treściowe) mają pierwszeństwo przed estetyką.

W Polsce mieliśmy kilkudziesięcioletnią lukę w publicznym uprawianiu astrologii. Spowodowało to, że język astrologii profesjonalnej przestał się w Polsce rozwijać w publikacjach. Za to zapuścił korzenie lekki język horoskopów gazetowych i część czytelników może sądzić, że taka właśnie "lekka" jest astrologia. Dlatego przydatne są współczesne tłumaczenia autorów obcojęzycznych, bo przybliżają nam stan aktualnego, profesjonalnego języka astrologii na świecie, wraz z jej nabytkami pojęciowymi z psychologii. - Poważny język astrologiczny musi być u nas jeszcze doszlifowany i okrzepnąć.

Zob. też: Bogusław Kałuski, astrolog
http://www.astrologia.kaluski.net/sylwetki.php?id=kalb

Zob. także:
Książki astrologiczne na rynku polskim
Książki astrologiczne pisane po polsku oraz książki tłumaczone na polski
O sytuacji na rynku książek i czasopism astrologicznych oraz o tle historycznym i planetarnym
http://astrologia.kaluski.net/planety.php?id=972


 

Artykuły tego autora: