ASTROLOGIA

wydarzenia komentarze

Motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

2009-01-01 Jehle Markus, Kałuski Bogusław tłumaczenie
USA i Pluton w Koziorożcu.

Spowodowany przez amerykańskie banki kryzys finansowy i jego rozciągające się na cały świat skutki można wyraźnie wiązać z przejściem Plutona do Koziorożca oraz właśnie postępującej opozycji w cyklu Saturna i Urana.

Dobre interesy ze złymi kredytami

Powodem [bezpośrednim, choć może nie pierwotnym] kryzysu są pożyczki hipoteczne, które we wielkim stylu zostały udzielone amerykańskim rodzinom w celu nabycia własnych domów lub mieszkań, najczęściej bez udziału własnego kapitału ze strony rodzin (Słońce w Raku tuż przed wierzchołkiem domu 8. horoskopu USA).

5. największych banków inwestycyjnych USA połączyło je w pakiety i oferowało na całym świecie (w horoskopie USA władca domu 8. znajduje się w domu 3.). To udawało się tak długo, jak długo ceny gruntów w USA ciągle wzrastały. Lecz było to jedynie kwestią czasu, żeby bańka budowlana pękłą. Głównym artykułem eksportowym USA są obecne długi, za które w końcu będzie musiała płacić również reszta świata. Sprytnymi umowami kraj ten od zawsze robił dobre interesy (Merkury opozycja Pluton, z domu 2. do 8.).

Również większość jego działań wojennych służyło przede wszystkim handlowi oraz biznesowi (Mars w Bliźniętach w domu 7. w kwadraturze do Neptuna w 9.). Lecz teraz wychodzą na jaw również u8kryte operacje i działania (tranzyt Urana w opozycji do Neptuna i w kwadraturze do Marsa, a także zbliżająca się koniunkcja tranzytującego Saturna z Neptunem,  równocześnie w kwadraturze do Marsa).

Początek końca

Złożona w horoskopie USA obietnica szczęścia i dobrobytu dla wszystkich (Jowisz jako władca Ascendentu w 7. w koniunkcji z Wenus) okazuje się przy opozycyjnym tranzycie Plutona z Koziorożca, jako nadzieja niewykonalna. Być może jest to początek końca USA jako przodującego narodu świata. 

W nadchodzących latach Pluton będzie tworzył napięciowe aspekty do istotnych konstelacji horoskopu USA (opozycje do Wenus, Jowisza, Słońca i Merkurego, jak też kwadratury do Saturna i Charona), a w latach 2022 – 2023 zakończy swój pierwszy obieg horoskopu USA.

Najpóźniej od roku 2015, tj. wraz od tranzytu opozycją do Słońca w Raku i przejściem do domu 2., narodowa jedność oraz terytorialna nietykalność będą zagrożone.

Również autorytet państwa i jego organów może zostać wystawiony na ciężką próbę w środku następnego dziesięciolecia, podczas kwadratury tranzytującego Plutona do Saturna w 10.

Do tego, w roku 2019 Pluton utworzy opozycję do stopnia, w jakim znajdował się w roku 1929 w dzień zwany Czarnym Piątkiem.

Natomiast w roku 2020 rozpocznie się nowy cykl Jowisza i Saturna w 0stopni Wodnika, w bezpośredniej bliskości radixowego Plutona USA. Najpóźniej wtedy może się ustalić nowy porządek światowy, w którym USA nie będą już odgrywać roli głównej.

Tłumaczenie na podstawie:
Steinbock – Pluto und die USA
Meridian 6 / 2008 (November / Dezember),
za uprzejma zgodą Markusa Jehle 
http://www.meridian-magazin.de
 

Uwaga tłumacza:

Chcę podzielić się wrażeniem, jakie odniosłem po opublikowaniu tego artykułu. Otóż znam horoskopy państw i od lat czytam teksty astrologiczne wielu autorów, których sympatie polityczne oraz nastawienie optymistyczno – pesymistyczne jest bardzo różne. My wychowaliśmy się oraz przetrwaliśmy historię wielu wojen z sąsiadami i dla nas Ameryka była obszarem nadziei. Natomiast przez wiele innych nacji USA były odbierane jako rywal lub nawet agresywne imperium. My oczekiwaliśmy upadku zaborców (ostatnio Związku Radzieckiego), choć wydawało nam się to trudne do pomyślenia. Nieco podobny stosunek ludzie we wielu krajach mają do USA.

Przewaga technologiczna USA nad resztą świata wydaje się ogromna i zagrożenie terytorium USA wydaje mi się mało realne, ale przecież, wobec badań w różnych krajach, groźne i bolesne ciosy mogą być zadawane, czego przykładem były naloty Anglii rakietami V1 i V2 w czasie II Wojny Światowej. Być może bardziej namacalną jest perspektywa wycofania się USA na swój kontynent.

Tak czy owak, w każdym przypadku naszego myślenia, o losach swoich, czy o losach wszystkich państw i narodów trzeba się kierować życzeniem pokoju i harmonii. Natomiast trzeba brać pod uwagę możliwość wielkich wyzwań historycznych. Okaże się przy tym, czy jedność Europy wynikała tylko z pobudek zysków ekonomicznych, czy też ocaleje i wzmocni się w obliczy wyzwań politycznych.

Zobacz też:

Kałuski Bogusław
Los. Sytuacja astrologa i klienta
http://www.astrologia.kaluski.net/refleksje.php?id=889

Zobacz też publikację z roku 2002:

Gronert Jarosław
Horoskop USA
Horoskop Stanów Zjednoczonych Ameryki
http://www.astrologia.kaluski.net/portrety.php?id=98

Zobacz astrologiczne rozszerzenie z dnia 02.01.2009

Gronert Jarosław
Amerykański kryzys gospodarczy i jego tło astrologiczne
http://www.astrologia.kaluski.net/wydarzenia.php?id=890
 

na górę